Płyty drogowe

Płyty drogowe mają szerokie zastosowanie w budownictwie i nie tylko, można zobaczyć je w wielu miejscach. Wykonane są ze specjalnych wytrzymałych materiałów, mają zbrojenia charaktryzują się dużą trwałością, mogą po nich jeździć nawet najcięższe samochody i urżdzenia budowlane. 

Mur oporowy

Mur oporowy – samodzielna budowla w postaci ściany, wykonana z betonu, cegieł, pustaków, kamieni, gabionów lub bloków betonowych ułożonych na zaprawie lub na sucho. Pionowy element konstrukcyjny w postaci podłużnego filara przyściennego, o ukośnie ściętym lub uskokowym boku zewnętrznym, służący do zabezpieczenia, wzmocnienia ściany budynku, skarpy, nabrzeża lub wolno stojącego muru.