SOHO Artur Skałuba

ul. Mikołowska 19/u1 44-100 Gliwice
NIP 969 086 62 41 REGON 240713151

Nr rachunku bankowego:
Bank BZWBK 22 1090 1766 0000 0001 1320 2935